Hundkompetens –

       Jan Gyllensten AB


   

OBS! Pga ett omfattande uppdrag för polisens hundverksamhet

         har jag i nuläget inte möjlighet att erbjuda privat träning!


PRIVAT TRÄNING


Oavsett om man vill utveckla och träna sin hund i något

den redan är bra på eller lösa ett problem som har uppstått,

är individuell hjälp och träning ofta den effektivaste vägen.

                                 

                                 Vid privat träning får man odelad uppmärksamhet och en hjälp som

                                 är maximalt anpassad till den aktuella hundens mentala egenskaper,

                                 samt ekipagets individuella föutsättningar och behov.


                               

OneWeb 2012 © Copyright