Hundkompetens –

       Jan Gyllensten AB


PROBLEM MED HUND


En problemhund - vad är det och hur definierar man en sådan?


Är det en hund som har problem...?

Eller är det måhända ägaren som har problem med sin hund...?Orsakerna kan vara många, men en sak är helt säker - väldigt många

svar på varför problem uppstår, går att hitta i våra hundars mentalitet.Jan Gyllensten anses av många vara en av Sveriges främsta instruktörer

när det gäller utbildning och utveckling av hundar, baserat på den enskilda

hundens egna mentala förutsättningar.Har du ett problem som du vill få hjälp med?

Då bokar du tid för "privat träning" (se menyn ovan).Under denna träning gör vi tillsammans en genomgång och utredning av problemet,

tittar på din hund och de omständigheter som kan vara relevanta för problemet,

samt går igenom och tittar praktiskt på hur du kan arbeta med din hund

för att problemet ska minska och helst försvinna.

OneWeb 2012 © Copyright