Kurser & Utbildningar


P.g.a. ett fortlöpande konsultuppdrag för Polismyndigheten kan tillsvidare endast föreläsningar erbjudas!

Jan Gyllensten är en av landets mest anlitade instruktörer för hundägarutbildningar, fortbildning av  instruktörer och ekipageutveckling i olika former.


Utbildningarnas längd kan variera från en föreläsning på några timmar, upp till veckolånga utbildningar.


Jan Gyllensten arbetar professionellt med hundägarutbildningar och det går utmärkt att boka utbildning flera kvällar i rad under en vecka. Ett koncept som många klubbar och arrangörer börjat använda sig av allt oftare, då en del kursdeltagare kan uppleva detta som lättare jämfört med att tillgodogöra sig mycket information under en dag och samma dag.


All utbildning läggs upp tillsammans med arrangören och anpassas till dennes önskemål.

Nedan finns några teman som kan vara utgångspunkt vid planering av olika utbildningar;


Din Hunds Beteende (mentala egenskaper) i vardag och träning.

Uppfostran, inlärning, lek och relationsutveckling.

Momentträning

Bruksarbete; spår, sök uppletande m.m.

Hundproblem & problemhundar

Hundägarens ansvar enligt lagar & dressyrpolicy


Är du eller din klubb intresserad av att anlita Jan Gyllensten för en utbildning i någon form, maila eller ring för fortsatta diskussioner och/eller en offert.