POLISHUNDAR 


Våren 2017 fick Jan i uppdrag av polishundverksamheten i

Södra Sverige att hjälpa dem hitta bra polishundar till sin verksamhet.


I uppdraget ingår bl.a. att;

- Följa upp tips om hundar som kan vara aktuella för inköp

- Bygga upp och utveckla kommunikationen med personer/organisationer

  som ägnar sig åt verksamhet med de hundraser som polisen använder

  i sitt arbete.


De hundar polisen är intresserade av ska ha bra mentalitet och bör ha följande profil;

•  Trygg hund med bra nerver (inkl. skottfasthet)

•  Påverkas inte av olika miljöer

•  Rejäl arbetslust med stort föremålsintresse

•  Bra förmåga att övervinna eventuell rädsla  (Dådkraft/mod)

•  Samarbetsvillig


➢  Lämplig ålder på hundarna är företrädesvis mellan 12-36 månader.

➢  Hundarna ska vara fysiskt friska och bör ha HD/ED, samt rygg u.a.

    (HD/ED av lindrig art kan accepteras efter bedömning i varje enskilt fall)


Som patrullhundar söker polisen i första hand hundar av raserna schäfer och malinois.

När det gäller sökhundar är raser som spaniels och retrievers av jakthundstyp vanliga.


För en bra hund med lämplig utbildningsprofil erbjuds idag en avsevärt förbättrad ersättning jämfört med tidigare.


Har du en hund du tror kan vara en blivande polishund eller kan tipsa om en sådan hund?

Ring eller kontakta Jan via länken nedan;Tel:        070-570 32 01 (vardagar 08.00–09.30)

E-mail:   jan@jangyllensten.se
Information om normal arbetsgång vid inköp av en blivande polishund;


När polisen erbjuds att köpa en tänkbar polishund startas ett inköpsärende där en förbedömning görs av hundens förutsättningar att kunna bli polishund. I denna kan ingå resultat från mentalbeskrivning och/eller mentaltest, samt också enklare praktisk förtest.


Om hunden vid förbedömningen anses vara fortsatt aktuell för inköp upprättas ett avtal mellan hundägaren och polisen. Detta avtal kallas ”försäljningsanmälan” och reglerar vissa sak- & ansvarsförhållanden mellan hundägaren och polisen, samt är en förutsättning för att hunden ska få genomgå en lämplighetstest (L-test).


Bedöms hunden efter L-test som fortsatt lämplig för utbildning till polishund tas hunden in i polishundverksamheten för en provperiod som normalt pågår under 3 månader. Bedöms hunden efter avslutad provperiod som en lämplig blivande polishund köper polisen hunden.


Om hunden av polisen under provperioden bedöms som mindre lämplig för utbildning till polishund, avbryts provperioden och hunden återgår till sin ägare varvid det ingångna försäljningsavtalet upphör att gälla.