Ju mer man vet om hundens mentalitet och beteenden, desto lättare blir det att påverka den i såväl vardagsliv som träningssituationer. Varje hund är en unik individ mentalt sett, något som gör att standardiserade modeller och metoder för att träna hunden eller lösa problem sällan är rätt väg att gå.

Genom att förstå den enskilda hundens egna förutsättningar och behov ökar chanserna väldigt mycket för framgång i träning och problemlösning .  • Varför gnäller en hund och hoppar på alla den möter?
  • Varför springer en hund skällande innanför trädgårdsstaketet när någon joggar förbi?
  • Varför morrar en hund och reser ragg om någon går förbi när den fått ett ben?
  • Varför bryr sig en hund om allt som händer runt omkring, men saknar intresse för ägaren?
  • Varför är hunden skotträdd och kan jag göra något för att förhindra att den blir det?


Listan över frågor som kan ställas om våra hundars beteenden kan göras lång.

Många av svaren kan man hitta i hundens mentala egenskaper och drifter.Ofta uppfattas hundars mentalitet som något komplicerat och svårbegripligt.

Ambitionen med denna bok är därför att på ett enkelt sätt öka läsarens förståelse för denna intressanta del av våra hundars värld och på samma gång ge tips om hur vi kan påverka deras vardagsliv och träning.

För den som är ny i hundvärlden ska boken vara lättläst med förklarande exempel.

Är man ett gammalt rutinerat hundproffs kommer boken knappast att innehålla några revolutionerande nyheter. Däremot kan den förhoppningsvis bjuda på en hel del nya infallsvinklar på "gamla sanningar"...
   Utgiven bok;


  "DIN HUNDS BETEENDE I

   VARDAG OCH TRÄNING"


Den första upplagan av boken som utgavs av ICA Bokförlag är slutsåld och alla rättigheter till boken har återgått till Jan Gyllensten.

En ny upplaga trycktes i mars 2018 av Gyllensten Publishing och boken går åter att köpa. Den andra upplagan är densamma som den första med två förändringar;

- Boken är tryckt med omslag i mjukband

- En femsidig bilaga sist i boken informerar om SBK:s nya mentaltest "MT2017"


Boken kostar 255:- inkl. porto och beställes via mail;

jan@jangyllensten.se
Sagt om boken;


- "Varför skrevs inte den här boken för länge sedan...?"


- "En bok som varje hundägare borde läsa"


- "Jag har varit aktiv inom SBK sedan mitten av 70-talet 

   och hunnit med mängder av böcker sedan dess, men

   denna boken är så bra för den är lättläst och förklarar

   svåra saker med hjälp av vardagliga situationer..."


- "Ska du bara läsa en hundbok - låt det bli denna!"           Boken har köpts in av polisen och många     

           brukshundklubbar för att användas i deras

           verksamheter. Används av flera klubbar som

           kurslitteratur på valp- och grundkurser.


           Svenska Brukshundsklubben har 2018 köpt

    in boken för att bl.a. användas vid deras

    utbildning av mental-funktionärer.


           Flera kennlar har köpt boken och lämnar med

           den när de levererar sina valpar, för att dessa

           ska få en bra start i livet hos sina nya ägare.


           Upplaga 1 gavs ut av ICA Bokförlag 2008.

            Upplaga 2 gavs ut av Gyllensten Publishing 2018